Od listopadu 2013 jsme členy České podologické společnosti.

Náplní činnosti České podiatrické společnosti je spojovat obory se společným cílem – komplexní péči o nohu. Sdružuje odborníky v pedikérské praxi, reflexologii a také z medicínských oborů – dermatologie, ortopedie, rehabilitace, diabetologie, aj. Nedílnou součástí jsou činnosti v masérské oblasti, nail-artu  a výroby obuvi.

Cílem společnosti je především podpora a rozvoj komplexní péče o nohu, odborný rozvoj členů, jejich informování, vzdělávání a napomáhání při ochraně jejich zájmů.

Podiatrie je vědou zabývající se studiem nohy, její anatomií, fyziologií a patofyziologií, též správnou léčbou a ošetřením zdravých i nemocných nohou. Lidé si stále více uvědomují důležitost dobře a zdravě fungujících dolních končetin. Při pohledu, takříkajíc „pod lupou“ na dolní končetiny naší populace, můžeme s údivem a smutným výrazem v očích konstatovat, že jejich stav není příliš uspokojivý. Jedná se o problémy kloubní, kostní, kožní, či problémy prokrvení a přídatných orgánů – nehtů.

Podiatrie vytváří jakési přemostění jednotlivých oborů, zabývajících se péči o nohu a také prostor pro jejich vzájemnou komunikaci a systémové vzdělávaní.

Naším společným cílem je propagace, osvěta kvalitní péče o nohu, dobrá mezioborová spolupráce a zasazování se o dobré jméno české podiatrie v České republice i v zahraničí.