Farmacie je zdravotnické odvětví, které se zabývá léčivy. Zájem farmacie o léčivo zahrnuje všechny jeho fáze existence, tj. výzkum a vývoj, přípravu a výrobu, jištění jakosti, distribuci a výdej, podávání pacientům, účinky a osud v organismu. Využívá poznatky přírodních, technických i společenských věd, úzce spolupracuje s medicínou. Název farmacie pochází z řeckého slova farmakon (= léčivo, lék). Jednotlivými oblastmi farmacie se zabývají tyto vědní disciplíny:

Farmakologie je obor společný lékařům i farmaceutům. Zabývá se léky, hlavním zájmem je léčba léky, farmakoterapie. Zkoumá tedy léčivo od okamžiku podání pacientovi, kdy se stává lékem, až po jeho úplné vyloučení. Farmakologie hodnotí léky ze dvou hledisek:
Farmakokinetika zkoumá osud léku v organismu (působení organismu na lék), tj. vstřebávání (absorce), rozdělování v jednotlivých tkáních (distribuce), přeměnu na účinné a/nebo neúčinné látky (biotransformace) a vylučování (eliminace).
Farmakodynamika zkoumá účinky léku na organismus, a to žádoucí (viz indikace) i nežádoucí. Jedovaté látky a otravy jimi (vč. otrav léčivy) zkoumá toxikologie z hledisek podobných jako farmakologie.

Farmakognozie se zabývá léčivy přírodního původu. Jejím zájmem jsou drogy (nejčastěji získané z léčivých rostlin) a jejich účinné látky. Zabývá se rozpoznáváním, zpracováváním, uchováváním a použitím drog a získáváním účinných látek z nich. Snaží se identifikovat látky, které jsou nositeli léčebného účinku, a objasňovat jejich chemickou strukturu.

Farmaceutická chemie se zabývá chemickou strukturou látek a jejím vztahem k účinku i osudu v organismu (viz farmakodynamika a farmakokinetika). Zabývá se též chemickou syntézou léčivých látek.

Farmaceutická technologie, označovaná také jako galenika, se zabývá vývojem, výrobou a přípravou a složením léčivých přípravků a zajišťováním jejich kvality. Novějším zájmem je též vztah mezi lékovou formou a jejím ovlivněním terapeutického účinku po podání přípravku pacientovi. Tím se zabývá biofarmacie, někdy též zvaná biogalenika.
Kontrola léčiv zajišťuje pro pacienty kvalitu léčivých přípravků. Pro svou činnost využívá zejména poznatky analytické chemie. Uplatňuje se ve všech fázích výroby i přípravy, distribuce a uchovávání léčivých látek i léčivých přípravků. Důležitá je evidence vedená o všech prováděných kontrolách. Kontrolu povinně zajišťují výrobci léčiv. Namátkově je též prováděna státními orgány (SÚKL, ÚSKVBL).

Sociální farmacie je společenskou vědou, která se široce zabývá fungováním farmacie a postavením ve společnosti. Lékárenství je praktickým odvětvím farmacie, jehož hlavním významem je zajištění léčiv a zdravotnických prostředků pro veřejnost i zdravotnická zařízení prostřednictvím lékáren.
Úkoly lékárny jsou:

  • výdej léčiv a zdravotnických prostředků
  • podávání informací při výdeji a konzultační činnost
  • zásobování léčivy a zdravotnickými prostředky a jejich uchovávání
  • příprava léčivých přípravků (IPLP)
  • kontrola a zajištění kvality léčiv

Lékárenské zkratky:
aer = aerosol
cps = kapsle
cps rec = rektálni kapsle
cps ret = kapsle s postupným uvolňováním účinné látky
crm = krém
crm pst = krémpasta
ctb = žvýkací tablety
drg = dražé
emu po = emulze pro podání ústy
gel = gél
gra = granulát
gtt = kapky k vnitřnímu užití
gtt nas = nosní kapky
gtt oph = kapky pro oční aplikaci
gtt oto = ušní kapky
her = rostliny, čaje
liq = roztok k zevnímu použití
lot = lotio, emulze
loz =pastilka určená k rozpouštění v ústech
plv = prášek
plv ads = zásyp
pst = pasta
shp = šampon
sir = sirup
sol = roztok
spc = čaj
spr = spray
stm gel = gel pro použití v ústní dutině
sup = čípky
sup vag = vaginální čípky
sus = suspenze
tbl = tableta
tbl eff = šumivá, rozpustná tableta
tbl ent = enterosolventní tableta
tbl fc = potahované tablety
tbl obd = lisované tablety obalené cukrem
tbl ret = retardované tablety
tbl vag = vaginální tablety
tct = tinktura
ung = mast
ung oph = oční mast
ung vag = vaginální mast
Homeopatie