Přesto, že je paracetamol považován za velmi bezpečný lék, při jeho podávání musí být dodržována jasně daná pravidla zajišťující jeho správné a bezpečné užívání.

 

Paracetamol by měl být užíván jen tehdy, pokud je to nutné a vhodné.

Paracetamol nepůsobí protizánětlivě, vhodný je pouze k tišení slabé, eventuálně středně silné bolesti (často v kombinaci s dalšími léčivy působícími proti bolesti) a snižování horečky. Neměli by jej užívat pacienti se závažným  jaterním onemocněním, jako je např. akutní zánět jater. Absolutně nevodné a nebezpečné je rovněž užívání paracetamolu ve spojení s alkoholem, včetně následného zmírnění příznaků po jeho konzumaci.

Pro bezpečnou léčbu paracetamolem je důležité jeho správné dávkování.

Vždy je třeba dbát doporučení v příbalovém letáku léčivého přípravku.

Doporučená jednotlivá dávka u pacienta staršího 15 let a vážícího minimálně 50 kg je 500 – 1000 mg paracetamolu . Zopakovat podání paracetamolu lze nejdříve po čtyřech, lépe po šesti hodinách od podání předešlé dávky. Celková denní dávka paracetamolu při krátkodobém podání (do 10 dnů) by u těchto pacientů neměla překročit 4000 mg . U pacientů mladších 16 let je dávka snížena dle věku, vhodněji dle hmotnosti pacienta. Celková denní dávka paracetamolu za 24 hodin by neměla překročit 60 mg/kg tělesné hmotnosti dítěte. Jednorázová dávka pak 10-15 mg/kg tělesné hmotnosti dítěte. Podání další dávky paracetamolu je možné nejdříve po 6 hodinách. U dětí vážících méně než 5 kg, je nutná porada s pediatrem.

 

Denní dávku paracetamolu je rovněž nutné redukovat při závažném poškození funkce ledvin prodloužením intervalu mezi jednotlivými podáními léku.

Hranice mezi léčebnou a toxickou dávkou paracetamolu je relativně úzká.

Udává se, že smrtelné mohou být již dávky 3 g paracetamolu u dětí, 7 g u dospělých a 4 až 6 g u alkoholiků (chronický alkoholismus zvyšuje toxicitu paracetamolu až o 50-70 %).

V případě překročení terapeutické dávky paracetamolu, a to jak jednorázové, tak denní, se proto významně zvyšuje riziko otravy paracetamolem, která se zprvu (během 24 hod po požití) projevuje nechutenstvím, nevolností, zvracením a ospalostí, později (po 2-5 dnech) se rozvinou příznaky poškození jater (žloutenka, bolest v pravém podžebří atd.), a méně často i ledvin (až u 4% pacientů, kteří požili toxickou dávku paracetamolu) a dalších životně důležitých orgánů, včetně srdce.

 

Předávkování paracetamolem je jednou z nejčastěji řešených intoxikací.

  •  užívejte léky s obsahem paracetamolu, pouze pokud je to vhodné a nutné
  •  nikdy nepřekračujte doporučenou jednotlivou ani denní dávku paracetamolu,
  • dodržujte doporučený časový interval mezi jednotlivými dávkami
  •  nekombinujte současně více přípravků s obsahem paracetamolu
  •  nekonzumujte během léčby paracetamolem, a v čase jí blízkém, alkohol
  •  v případě zhoršení zdravotního stavu vyhledejte co nejdříve lékařskou pomoc