Z chemického pohledu jsou glukany přírodní polymery glukózy, které tvoří základní součást buněčné stěny např. hub, kvasinek, mořských řas a obilí.

Beta glukany se nejčastěji získávají z kvasinek, hub, případně mořských řas a obilných zrn. Jak potvrdily dlouholeté srovnávací výzkumy účinnost betaglukanů nezáleží na jejich původu, ale na dostatečném množství denní dávky a chemické čistotě.

Doporučená denní dávka pro dospělou osobu je 100-200 mg betaglukanu.

Betaglukan se nedá předávkovat ani při dlouhodobém užívání.

betaglukany jsou nejčastěji dávány do spojitosti s nemocemi jako:

  •      infekce a nachlazení
  •      vysoká hladina cholesterolu
  •      oslabení imunitního systému
  •      celková únava organismu
  •      poruchy krvetvorby
  •      onkologické choroby

 

Na našem trhu je velké množství doplňků stravy.

  1. Denní dávka:

Dostatečná preventivní denní dávka pro dospělou osobu by měla být

100-200 mg/den standardizovaného množství betaglukanu. Při nachlazení a jiných onemocnění i více.

  1. Čistota:

Velmi důležitá  je čistota nabízeného betaglukanu.Problém je  v tom, že náš žaludek nedokáže polysacharidy dokonale trávit, to plně dokážou jen býložravci, proto mu musíme pomoci izolací. Izolace a složité přečistění suroviny je přitom nejdražší položkou při výrobě betaglukanu. Za kvalitní se považuje betaglukan od 70% čistoty a výše.  Odborníci zastávají názor, že nečistoty zabraňují navázání betaglukanu na receptory imunitních buněk a tím jejich aktivaci. Platí zde tedy,že čím více nečistot, tím menší účinnost.

  1. Zdroj:

Na zdroji samotném moc nezáleží, protože když je betaglukan dostatečně vyčištěn a v dostatečném množství, má relativně stejné účinky. Je tedy jedno, zda je získán z hub, kvasinek, mořských řas nebo z obilí.